Přípravek Na trhu Souhrn údajů o léčivém přípravku Příbalová informace
AMBROSAN 30 mg tablety Ne PDF PDF
AMBROSAN 60 mg tablety Ne PDF PDF
Amilia 50 mg tablety, Amilia 200 mg tablety, Amilia 400 mg potahované tablety Ano PDF PDF
Betaxolol PMCS 20 mg tablety Ano PDF PDF
Bisoprolol PMCS 2,5 mg tablety, Bisoprolol PMCS 5 mg tablety, Bisoprolol PMCS 10 mg tablety Ano PDF PDF
CIFLOXINAL 250 mg potahované tablety Ne PDF PDF
CIFLOXINAL 500 mg potahované tablety Ano PDF PDF
COMBISO 2,5 mg/6,25 mg tablety, COMBISO 5 mg/6,25 mg tablety, COMBISO 10 mg/6,25 mg tablety Ano PDF PDF
CORSIM 10 mg potahované tablety, CORSIM 20 mg potahované tablety Ne PDF PDF
FAMOSAN 10 mg potahované tablety Ano PDF PDF
FAMOSAN 10 mg potahované tablety Ne PDF PDF
FAMOSAN 20 mg potahované tablety, FAMOSAN 40 mg potahované tablety Ano PDF PDF
GODASAL 100 mg/50 mg tablety Ano PDF PDF
INDAP 2,5 mg tvrdé tobolky Ano PDF PDF
Indapamid PMCS 2,5 mg tablety, Indapamid PMCS 1,25 mg tablety, Indapamid PMCS 0,625 mg tablety Ano PDF PDF
Itoprid PMCS 50 mg potahované tablety Ano PDF PDF
Itopride Kappler 50 mg potahované tablety Ne PDF PDF
Itopride PMCS 50 mg potahované tablety Ne PDF PDF
Meteospasmyl 60 mg/300 mg měkké tobolky Ano PDF PDF
MONOSAN 20 mg tablety, MONOSAN 40 mg tablety Ano PDF PDF
NITRESAN 10 mg tablety, NITRESAN 20 mg tablety Ano PDF PDF, PDF
Perindopril PMCS 4 mg tablety, Perindopril PMCS 8 mg tablety Ano PDF PDF
PROKANAZOL 100 mg tvrdé tobolky Ano PDF PDF
PROPANORM 150 mg potahované tablety Ano PDF PDF
PROPANORM 300 mg potahované tablety Ano PDF PDF
PROPANORM 35 mg/10 ml injekční/infuzní roztok Ano PDF PDF
PROSULPIN 200 mg tablety Ano PDF PDF
PROSULPIN 50 mg tablety Ano PDF PDF
PROVIRSAN 200 mg tablety Ano PDF PDF
Riluzol PMCS 50 mg potahované tablety Ano PDF PDF
RIVOCOR 5 mg potahované tablety, RIVOCOR 10 mg potahované tablety Ano PDF PDF
RIVODARON 200 mg tablety Ano PDF PDF
SALOZINAL 500 mg čípky Ano PDF PDF
Solifenacin PMCS 5 mg potahované tablety, Solifenacin PMCS 10 mg potahované tablety Ano PDF PDF
SPASMED 15 mg potahované tablety Ano PDF PDF
SPASMED 30 mg potahované tablety Ano PDF PDF
Tadalafil PMCS 5 mg potahované tablety, Tadalafil PMCS 10 mg potahované tablety, Tadalafil PMCS 20 mg potahované tablety Ne PDF PDF, PDF
TERFIMED 250 mg tablety Ano PDF PDF
Tiaprid PMCS 100 mg tablety Ano PDF PDF
URSOSAN 250 mg tvrdé tobolky Ano PDF PDF
URSOSAN 400 mg potahované tablety Ne PDF PDF
URSOSAN FORTE 500 mg potahované tablety Ano PDF PDF
Warfarin PMCS 2 mg tablety, Warfarin PMCS 5 mg tablety Ano PDF PDF
YLPIO 80 mg/2,5 mg tablety Ano PDF PDF

Formulář pro dotazy

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS) zpřístupňuje veřejnosti informace o léčivých přípravcích, u kterých je držitelem rozhodnutí o registraci v České republice společnost PRO.MED.CS Praha a.s., Praha a Laboratoires Mayoly Spindler, Chatou Cedex.

Povinnost zřídit a provozovat VPOIS vyplývá ze zákona 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. Informace poskytované prostřednictvím VPOIS musí být v souladu se souhrnem údajů o přípravku. Součástí VPOIS jsou i aktuální informace o dostupnosti léčivého přípravku v České republice.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL). Pokud je Váš dotaz neodkladné zdravotní povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás pomocí formuláře, nebo prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “GDPR”) bychom Vás rádi ujistili, že veškeré osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s Vaší žádostí o informace týkající se léčivých přípravků, budou uchovány jako důvěrné a zpracovávány společností PRO.MED.CS Praha a.s. (dále jen „správce“) za účelem dodržení právních norem upravujících zajišťování veřejně přístupné odborné informační služby (VPOIS), a to v souladu se standardními operačními postupy správce. Vaše osobní údaje budou použity pro odpovědné vyřízení Vaší žádosti a následně uchovány maximálně po dobu pěti let z titulu oprávněného zájmu správce na prokázání řádného zřízení a provozu VPOIS. V souvislosti se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno v této informaci máte dle GDPR právo po správci požadovat přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich kopii, opravu, výmaz či omezení zpracování, případně uplatnit námitku proti jejich zpracování a/nebo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů.