Naše účast na 50. májových hepatologických dnech 2023

25. 5. 2023

Ve dnech 10. – 12. května 2023 se v Olomouci konal výroční kongres České hepatologické společnosti ČLS JEP, 50. májové hepatologické dny, jehož jsme byli generálním partnerem.

Hlavními tématy odborného programu MHD 2023 byly cirhóza, portální hypertenze a další komplikace, virové hepatitidy, autoimunní onemocnění jater, metabolické jaterní choroby a nádorová onemocnění jater. Mimo to došlo i na řadu dalších souvisejících témat z oblasti hepatologie.

Společnost PRO.MED.CS Praha a.s. přispěla do odborného programu satelitním sympoziem s názvem: „Jakou roli hrají žlučové kyseliny u nealkoholové tukové choroby jater?“.

Téma role žlučových kyselin a problematiky nealkoholové tukové choroby jater je aktuální pro mnoho odborností. Odborná sdělení MUDr. Václava Šmída a prof. Libora Vítka přinesla řadu zásadních informací pro klinickou praxi.

Videozáznam satelitního symposia je možné zhlédnout v sekci Vzdělávání pro odborníky.