Aktuality

Současné trendy a výzvy v gastroenterologii: ISG 2023

Společnost PRO.MED.CS Praha a. s. měla tu čest být generálním sponzorem 13th International Symposium of Gastroenterology 2023, které se konalo ve dnech 23. až 25. listopadu v tureckém Istanbulu.

Akce a kongresy International Symposium of Gastroenterology — 27. 2. 2024

PRO.MED.CS na XXXI. Výročním sjezdu České kardiologické společnosti

Kardiologická divize společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. se v květnu zúčastnila XXXI. Výročního sjezdu České kardiologické společnosti, který se konal již tradičně v areálu výstaviště v Brně. Účastnilo se více než 3 500 lékařů z oblasti kardiologie, interního i praktického lékařství.

Akce a kongresy — 10. 7. 2023

PRO.MED.CS na XVII. Jarní interaktivní konferenci SVL ČLS JEP

Kardiologická divize společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. se v květnu zúčastnila Jarní interaktivní konference Společnosti všeobecného lékařství J.E. Purkyně, která se konala v Praze za účasti více než 1 300 praktických lékařů z celé České republiky.

Akce a kongresy — 20. 6. 2023