PRO.MED.CS pořádal v Praze Světový den hypertenze

11. 6. 2024

Osvětovou akci zaměřenu na vysoký krevní tlak pořádala naše společnost ve spolupráci s Centrem pro diagnostiku a léčbu hypertenze III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha v úterý 14. května.

Zájem výrazně převýšil naše očekávání, krevní tlak jsme změřili 128 zájemcům. Výsledky měření byly zcela v souladu s naším předpokladem. Zvýšený systolický i diastolický tlak byl zachycen v téměř 30 % a více než 20 % účastníků se neúčastní preventivních prohlídek. Prevence se neúčastní zejména mladší ročníky. Zvýšený systolický tlak byl ale v téměř 20 % zachycen už i ve skupině třicetiletých. Dle kategorizace BMI mělo 51 % účastníků normální váhu. Více se dočtete v článku, který vyšel ve zdravotnickém periodiku Medical Tribune.

Vysoký krevní tlak je významným rizikovým faktorem závažných kardiovaskulárních onemocnění. Zároveň stále širokou veřejností podceňovaný.

Jsme hrdí, že naše společnost přispívá ke zlepšení zdraví nejen kvalitními léky na snížení krevního tlaku, ale právě i podporou osvěty a prevence. Další významný projekt, kterým bychom rádi oslovili širokou veřejnost a přispěli tím k usnadnění diagnostiky a vedení léčby hypertenze, představíme v blízké době.