PRO.MED.CS na XVII. Jarní interaktivní konferenci SVL ČLS JEP

20. 6. 2023

Kardiologická divize společnosti PRO.MED.CS Praha a.s. se v květnu zúčastnila Jarní interaktivní konference Společnosti všeobecného lékařství J.E. Purkyně, která se konala v Praze za účasti více než 1 300 praktických lékařů z celé České republiky.

Na výstavním stánku PRO.MED.CS zaměřeném na naši unikátní fixní kombinaci na léčbu vysokého krevního tlaku YLPIO jsme představili nové edukační materiály pro pacienty. Odborné sympozium pod názvem „Měřím, měří, měříte krevní tlak“ zdůraznilo důležitost správné kontroly krevního tlaku a výběru vhodného antihypertenziva. Lékaři nyní mají k dispozici edukační materiály od naší společnosti, které mají sloužit jako vodítko ke zlepšení přístupu pacientů s hypertenzí k jejich léčbě, a především mají usnadnit komunikaci mezi pacientem a jeho lékařem.

Ke stažení