Účast na XLIX. Májových hepatologických dnech 2022

17. 5. 2022

Společnost PRO.MED.CS Praha a.s. se v měsíci květnu jako již tradičně zúčastnila doprovodné výstavy firem v rámci XLIX. ročníku Celostátního kongresu hepatologů, Májových hepatologických dnů.

Kongres se konal konkrétně ve dnech 11. - 13. května 2022 v Olomouci a po dvouleté odmlce způsobené pandemií COVID 19 bylo znát, že setkání lékařů proběhlo v mimořádně plodné atmosféře. Předmětem diskuzí se stala odborná témata, jako například: Cirhóza, portální hypertenze a další komplikace, Virové hepatitidy, Autoimunní onemocnění jater, Metabolické jaterní choroby, Nádorová onemocnění jater i Experimentální hepatologie. Společnost PRO.MED.CS Praha a.s. přispěla do odborné diskuse satelitním sympoziem s výstižným názvem: „Co všechno víme či nevíme o jaterních enzymech“.

Jak ukázala i účast lékařů na sympoziu, je téma jaterních enzymů neustále aktuální. Odborná sdělení MUDr. Václava Šmída a prof. Libora Vítka přinesla mnoho nových informací, které mohou v klinické praxi pomoci k moderní a přesnější diagnostice nejen jaterního poškození.