Aktuality

Záznam přednášky z webináře SVL ČLS JEP

Dne 28. 3. 2023 se konal odborný webinář Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V rámci tohoto webináře zazněla přednáška MUDr. Kláry Chmelové, Ph.D., na téma „Racionalizace antisekreční léčby u funkční dyspepsie a GERD“.

Vzdělávání — 18. 4. 2023